Listování
od 

Krádež krajiny. Hierarchie horizontů a hospodaření s prostorem / Cílek, Václav -- In: Alternativy pro Sever -- Roč. 13, č. 2 (2003), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - obraz geologických procesů / Cajz, Vladimír, Mertlík, J. -- In: Riegrova stezka kaňonem Jizery -- S. 11-17
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96) / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 88-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie / Hesslerová, Petra, Kučera, Tomáš, 1968 led. 22.- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 6 (2006), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině / Hesslerová, Petra, Kučera, Tomáš, 1968 led. 22.- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 7 (2006), s. 195-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody / Hesslerová, Petra -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 9 (2006), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina a geodiverzita / Cílek, Václav -- In: Udržitelný management přírodě blízkých oblastí -- S. 33-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a geologie mezi Marktredwitz a Sokolovem
Krajina a její diverzita v proměnách času / Ložek, Vojen -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina a komunismus / Cílek, Václav -- In: Otisky komunismu= Imprints of Communism -- S. 84-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a prostor / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 9 (1993), s. 276-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a těžba / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel. -- s. 44-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova / Baše, M., Cílek, Václav -- In: Veřejná správa -- -, č. 19 (2006)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina důlních oblastí severních Čech / Benešová, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 6 (2002), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina Fénix / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině / Pokorný, Jan -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 38-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako palimpsest / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 36-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako slovo / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 10-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako základ životního prostředí malých měst / Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně -- s. 1-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina města Brna / Buček, A., Havlíček, M., Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník -- S. 99-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG