Listování
od 

Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici / Herčko, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 186-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích / Máca, Petr, 1973- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ / Goliáš, Viktor -- In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze -- ISBN 978-80-254-1316-6 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil / Barnet, J., Procházka, J., Skalský, Lumír -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 71, č. 7 (1996), s. 163-171
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil / Barnet, Ivan, 1955-, Procházka, Josef, Skalský, Lumír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 163-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR / Holub, Karel, Kalenda, Pavel, Slavík, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 272-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Krátký pohled na geologii Somalilandu / Konečný, Pavel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 9 (2008), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krátký pohled na geologii Somalilandu / Konečný, Pavel, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 1, 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Kratochvíle / Cílek, Václav -- In: Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 41-41
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Kreide der Elbtalzone / Niebuhr, Birgit, Wilmsen, Markus -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse-Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : 161. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften : 30.9.-02.10.2009 Dresden : Exkursionführer. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; Heft 241 -- ISBN 978-3-86944-004-0 -- s. 199-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Kreidelokalitäten Dřínov und Čečelice (Vorschlag neuer geschützer Gebiete)
Kreis- und rautenförmige Strukturen der Böhmischen Masse
Kremeň v štrkopieskových náplavoch Dunaja / Dudášová, Viera -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Kremenia - přírodní unikát středního Slovenska / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 64, č. 12 (1987), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Kremenná jaskyňa / Bukovinský, Vojtech G. -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 62, č. 6 (1985), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam / Böhmer, Miloslav, Knésl, Juraj, Štubňa, Slavomír -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 174-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Kremnické rudné pole / Böhmer, Miloslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 332-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Krems a.d. Donau / Šibrava, Vladimír -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 115-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná / Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 33, č. 2 (1984), s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Kresby a rytiny v jeskyni Domica / Cílek, Václav -- In: Speleofórum 2002 -- s. 74-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ