Listování
od 

Krajina a geodiverzita / Cílek, Václav -- In: Udržitelný management přírodě blízkých oblastí -- S. 33-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a geologie mezi Marktredwitz a Sokolovem
Krajina a její diverzita v proměnách času / Ložek, Vojen -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina a komunismus / Cílek, Václav -- In: Otisky komunismu= Imprints of Communism -- S. 84-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a prostor / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 9 (1993), s. 276-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina a těžba / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel. -- s. 44-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova / Baše, M., Cílek, Václav -- In: Veřejná správa -- -, č. 19 (2006)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina důlních oblastí severních Čech / Benešová, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 6 (2002), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina Fénix / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině / Pokorný, Jan -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 38-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Krajina jako palimpsest / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 36-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako slovo / Cílek, Václav -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 10-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina jako základ životního prostředí malých měst / Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně -- s. 1-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina města Brna / Buček, A., Havlíček, M., Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník -- S. 99-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Roč. 1999, - (1999), s. 22-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Prosinec (2000), s. 22-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Krajina moravských stepních trávníků / Buček, A., Kirchner, Karel -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krajina, osídlení a povodně v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichovice
Krajina Ostravska a její ovlivnění těžbou uhlí
Krajina: paměť, útěcha a osud / Cílek, Václav, Rysová, H. -- In: Veřejná správa -- Roč. 8, č. 33 (2005)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ