Listování
od 

Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritická zátěž půd těžkými kovy
Kritické body problematiky geneze tektitů / Kopecký, Lubomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 67-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů / Bouška, Miroslav, 1938-, Jílek, Pavel, Melková, Jaroslava, 1939- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 3 (1998), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické zátěže nebezpečných stopových prvků v systému půda-voda
Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998 / Skořepová, Irena -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 54-56, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš / Hruška, Jakub (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Kriticky o nově navržené klasifikaci vulkanitů (TAS)
Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu / Cháb, Jan, Lobkowicz, Michal, Vrána, Stanislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 2 (1992), s. 137-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS) / Kavka, Josef -- In: Geol. int. -- Roč. 8 (1987), s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Krivoj Rog - město železa / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Krizové řízení a geoinformace / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 2 (2003), s. 4-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Krizové řízení a jeho modelování v GIS / Krejčí, Tomáš, Zapletalová, Jana -- In: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře -- S. 16-16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Krízy a úpadok baníctva na Spiši a Gemeri / Bodnár, Juraj -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17 -- Č. 102 (1985), s. 160-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Krkonoše - Piedmont Basin
Krkonoše a Jizerské hory očima hydrogeologa a vodohospodáře / Herešová, Dana -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 38, č. 3 (1988), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)