Listování
od 

Krkonošské dolování. 16, Střelný prach / Tásler, Radko -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 1 (2014), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Krkonošské podzemní toky / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 21, č. 9 (1988), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Krkonošské sopky / Plamínek, Jiří -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 10 (1989), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Krkonošské vrásy / Plamínek, Jiří -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 1 (1989), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Krkonošský národní park / Drahný, Radek, 1976- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 2 (2007), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu / Vejlupek, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 250
Zdroj: ČGS (UNM)
Krolmusium, a new genus of the subfamily Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
K.R.O.S. - a new recalculation of chemical analyses for determining quantitative mineral composition of the intermediate igneous rocks / Opletal, Mojmír, Sokol, Adolf -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 24 (1998), p. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
K.R.O.S. - nový přepočet chemických analýz pro stanovení kvantitativně mineralogického složení intermediálních vyvřelých hornin
Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě / Stráník, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krosno sedimentation - an indicator of time sequence of orogenetic movements in West Carpathian flysch belt in Moravia
Krupka - nová lokalita mixitu / Bouše, Petr, Řadová, Lada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 102
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts. / Breiter, Karel, 1956-, Eisenreich, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 3 (1993), s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krupka tin deposit / Breiter, Karel, 1956-, Frýda, Jiří -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait - povstání z popela / Fuchs, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkait z Bohutína u Příbrami / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 313-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Krupkaite from Bohutín near Příbram, Czechoslovakia
Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene / Gajda, Jakub, Martinec, Petr, Přikryl, Richard, Vavro, Martin -- In: 9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007 -- ISBN 978-80-02-01971-8 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Krupník z devonu vrbenské skupiny / Cháb, Jan, Chlupáčová, Marta, Fišera, Milan, 1937-, Jilemnická, Libuše, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)