Listování
od 

Krupník z devonu vrbenské skupiny / Cháb, Jan, Chlupáčová, Marta, Fišera, Milan, 1937-, Jilemnická, Libuše, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 3 (1983), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Kruste/Mantel-Grenzbereich unter der Schwarmbebengebiet Vogtland/NW-Böhmen: Kombinierte seismische und petrologische Studien / Geissler, Wolfram H., Kämpf, Horst, Kind, Rainer, Seifert, Wolfgang -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušné hory - smutné pohoří / Krása, Petr, 1974-, Melichar, Vladimír -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 6 (2009), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krušné Hory Fault in the "Czechoslovak Army" brown coal open-pit mine
Krušné hory vyžadují komplexní pohled / Přibyl, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 5 (1986), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
The Krušné hory/Ore Mts. - sad mountains
Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití / Oliveriová, Dana, Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 2 (1994), s. 116-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití / Oliveriová, Dana, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 116-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve / Elznic, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 4 (1982), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušnohorský pluton a jeho interpretace / Škvor, Vladimír, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušnohorský zlom v Chomutově / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 249
Zdroj: ČGS (UNM)
Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády / Váně, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc. / Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 1 (1996), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Krutaite - a new copper selenide, named after significant Moravian mineralogist
Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru / Hošek, Pavel, 1968- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 4 (2005), s. 202-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogene Destruction des Braunkohlenflözes im Nordböhmischen Becken
Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 351-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Č. 17 (1986), s. 69-86, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)