Listování
od 

Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 216, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky / Kirchner, Karel, Marvánek, O., Peterková, L. -- In: 12. KVARTÉR 2006 -- s. 22-22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku / Vítek, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 357-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině / Vítek, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 2 (1995), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku / Vítek, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory / Sekyra, Josef, Sekyra, Zdeněk -- In: Ročenka Správy Krkonošského národního parku (1999), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete / Czudek, Tadeáš -- In: Petermans geographische Mitteilungen -- ISSN 0031-6229 -- Jg. 132, Nr. 3 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalické vápence ložiska Ondřejovice / Brunnerová, Zdeňka, Dušek, Karel, Hladíková, Jana, Kadounová, Zdeňka, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalický komplex Khan Khairkhan
Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy) / Adamovič, Jiří, 1965-, Hanžl, Pavel, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov) / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart) / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinita illitu a odraznost vitrinitu v siliciklastických horninách paleozoika na JV Českého masívu
Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách / Hess, Petr, Mrázek, Zdeněk, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 119-142
Zdroj: ČGS (UNM)