Listování
od 

Krystalické vápence ložiska Ondřejovice / Brunnerová, Zdeňka, Dušek, Karel, Hladíková, Jana, Kadounová, Zdeňka, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalický komplex Khan Khairkhan
Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy) / Adamovič, Jiří, 1965-, Hanžl, Pavel, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov) / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart) / Fiala, Jiří, Machart, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalinita illitu a odraznost vitrinitu v siliciklastických horninách paleozoika na JV Českého masívu
Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách / Hess, Petr, Mrázek, Zdeněk, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 119-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalizační sekvence v kamínku a míšni z primární metalurgie olova.
Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů / Cempírek, Jan, Novák, Milan, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Krystalochemie analcimu
Krystalochemie biotitů z granitoidů karlovarského masívu
Krystalochemie biotitů z hornin Písecka
Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit") / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 99-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou / Povondra, Pavel, 1924-, Žáček, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 71-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur / Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie spinelidů / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Skála, Roman -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)