Listování
od 

Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur / Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie spinelidů / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Skála, Roman -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalochemie vrstevných silikátů a geochemie hornin bechyňských ortogneisoidů
Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu / Kašpar, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 290
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky / Eichler, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová chemie čevkinitu ze Zambie
Krystalová chemie elbaitů některých lithných pegmatitů Českého masívu
Krystalová chemie turmalínů řady skoryl-dravitové
Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník) / Krausová, Dagmar, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová struktura a práškový difrakční záznam Pd73Sn14Te13
Krystalová struktura CoGeTe z práškových rtg difrakčních dat
Krystalová struktura cyrilovitu z Cyrilova na západní Moravě v České republice
Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4 / Drábek, Milan, Rafaja, David, Rieder, Milan, Smrčok, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová struktura vanadinitu: zpřesnění anizotropních teplotních parametrů
Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 434-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína / Navrátil, Z., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 177-178215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína / Navrátil, Zbyněk, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek / Zimák, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 201
Zdroj: ČGS (UNM)