Listování
od 

Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky / Eichler, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová chemie čevkinitu ze Zambie
Krystalová chemie elbaitů některých lithných pegmatitů Českého masívu
Krystalová chemie turmalínů řady skoryl-dravitové
Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník) / Krausová, Dagmar, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová struktura a práškový difrakční záznam Pd73Sn14Te13
Krystalová struktura CoGeTe z práškových rtg difrakčních dat
Krystalová struktura cyrilovitu z Cyrilova na západní Moravě v České republice
Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4 / Drábek, Milan, Rafaja, David, Rieder, Milan, Smrčok, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalová struktura vanadinitu: zpřesnění anizotropních teplotních parametrů
Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 434-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína / Navrátil, Z., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 177-178215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína / Navrátil, Zbyněk, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek / Zimák, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 201
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 413-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru / Malec, Jan, Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, č. 0 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru / Malec, Jan, Novák, František, Novák, František, jr. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou / Vrána, Stanislav, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov / Bezák, Vladimír, Miko, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)