Listování
od 

Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek / Zimák, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 201
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 413-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru / Malec, Jan, Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, č. 0 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru / Malec, Jan, Novák, František, Novák, František, jr. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou / Vrána, Stanislav, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov / Bezák, Vladimír, Miko, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryštalinikum vo vrte Šariš-1 / Határ, Jozef, Koráb, Tomáš, Miko, Oto -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 230-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov / Zelman, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách / Peterec, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
krytenky a foraminifery (Protozoa) ze slanisek na jižní Moravě (Česká republika)
Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003 / Holcová, Katarína, Lorencová, Markéta -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 104-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ / Batík, Petr, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu / Černý, Martin, Glogar, Petr, Sucharda, Zbyněk -- In: Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007 -- S. 263-274
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody / Adamovič, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 21-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 15-38
Zdroj: ČGS (UNM)