Listování
od 

Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Soták, Ján, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Kučlín near Bílina / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Kudowa-Olešnice granitoid massif / Bachliński, Robert -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 275-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit) / Pashko, Pandeli -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Roč. 21, č. 2 (2004), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulmská břidlice z Budišovic / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 8, č. 3 (2002), s. 59-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 247-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 277-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy. / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích -- ISSN 0139-8172, s. 17-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Die kulturelle Erbe geowissenschaftlicher und montanwissenschaftlicher Bibliotheken, Internationales Symposium, 1993, Freiberg (Sachsen), Deutschland (Variant.)
Das kulturelle Erbe in den Montan- und Geowissenschaften, Bibliotheken - Archive - Sammlungen, 8. Internationales Symposium (3.-7. Oktober 2005) Schwaz : Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich, 5. Arbeitstagung (3.-7. Oktober 2005) Schwaz (Variant.)
Kumdykolite, a high-temperature polymorph of albite, from north Bohemian granulites / Kotková, Jana, Machovič, Vladimír, Škoda, Radek -- In: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu / Cílek, Václav -- In: Speleo. 31 -- s. 15-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří Karel, Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, - (1998), s. 253-256
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří K., Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 475-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase / Labuda, Štefan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 3 (1988), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)