Listování
od 

Kulmská břidlice z Budišovic / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 8, č. 3 (2002), s. 59-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 247-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 277-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy. / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích -- ISSN 0139-8172, s. 17-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Die kulturelle Erbe geowissenschaftlicher und montanwissenschaftlicher Bibliotheken, Internationales Symposium, 1993, Freiberg (Sachsen), Deutschland (Variant.)
Das kulturelle Erbe in den Montan- und Geowissenschaften, Bibliotheken - Archive - Sammlungen, 8. Internationales Symposium (3.-7. Oktober 2005) Schwaz : Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich, 5. Arbeitstagung (3.-7. Oktober 2005) Schwaz (Variant.)
Kumdykolite, a high-temperature polymorph of albite, from north Bohemian granulites / Kotková, Jana, Machovič, Vladimír, Škoda, Radek -- In: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu / Cílek, Václav -- In: Speleo. 31 -- s. 15-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří Karel, Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, - (1998), s. 253-256
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří K., Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 475-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase / Labuda, Štefan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 3 (1988), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase / Erdös, Mikuláš, Thuróczy, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 1 (1995), s. 31-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika) / Goliáš, Viktor, Goliáš, Viktor, 1971-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM -- UK, PřF
Kurovice limestones
Kurovické vápence / Dolníček, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)