Listování
od 

Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu / Cílek, Václav -- In: Speleo. 31 -- s. 15-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří Karel, Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, - (1998), s. 253-256
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory / Novák, Jiří K., Sedláček, Václav, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 253-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 475-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase / Labuda, Štefan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 65, č. 3 (1988), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase / Erdös, Mikuláš, Thuróczy, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 1 (1995), s. 31-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika) / Goliáš, Viktor, Goliáš, Viktor, 1971-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM -- UK, PřF
Kurovice limestones
Kurovické vápence / Dolníček, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří / Holub, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999 / Przybycin, Andrzej, Sochaczewski, Adam -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 47, č. 8 (1999), s. 693-694, 772
Zdroj: ČGS (UNM)
Kurze Geschichte der Joachymstaler Grube Vysoká Jedle (Hohe Tanne) - eine Stätte des künftigen Bergbauskansens
Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen) / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 137, Nr. 2 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Kurze Notiz über einen thoriumreichen Granit im Dreiländereck Ősterreich-Tschechische Republik-Deutschland
Kurzfassungen der Vorträge und Poster - 82. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Gemainsame Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft und der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe vom 19. bis 22. September 2004 in Karlsruhe (Variant.)
Kurzfassungen der Vorträge und Poster, 83. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 18. bis. 21. September 2005 in Aachen (Variant.)
Kurzfassungen der Vorträge und Poster, 84. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 25. bis. 27. September 2006 in Hannover (Variant.)
Kurzfassungen der Vorträge und Poster (Variant.)