Listování
od 

Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 5 (2000), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi / Pašek, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 3 (1983), s. 297-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantita neznamená kvalitu -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 159-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy / Vojtaško, Ivan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 275-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů / Blažek, Jiří, Stuchlíková, Květoslava, Syka, Jan -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Č. 12 (1982), s. 187-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy / Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy / Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 14-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody / Muzikář, Radomír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 275-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky / Buryan, Petr, Landa, Ivan, Machačová, Markéta, Rak, Martin, Retief, Ed -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 4 (1996), s. 116-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2006 -- ISBN 80-88974-88-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků / Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech / Kolman, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 326-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače / Herrmann, Hynek, Rychtár, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 244-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření / Muzikář, Radomír -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 201-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu / Eichler, František -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie / Klika, Zdeněk, 1943- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 31-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin, Vojtěchovská, Anna -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami / Melka, Karel, Zoubková, Jana -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 195-210
Zdroj: ČGS (UNM)