Listování
od 

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) / Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kvartérní terasy řeky Berounky / Balatka, Břetislav, 1931-, Loučková, Jaroslava -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 3 (1991), s. 145-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní terasy řeky Želivky / Balatka, Břetislav, 1931-, Kalvoda, Jan, 1943- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 115, č. 2 (2010), s. 113-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání / Havlíček, Pavel, Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic / Fediuk, František, 1929- -- In: Muz. a Současnost (Roztoky), Ser. natur. -- Roč. 10 (1996), s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Kvartérní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
Kvartérní zalednění - rozsah a chronologie. Evropa
Květnice hill - not only of ametysts
"Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova) / Běluša, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
The Květnice Mt near Tišnov, Moravia
Květnice near Tišnov - the oldest mineral locality
Květnice nejen ametystová / Otava, Jiří, Otava, Jiří, 1950- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 390-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Květy irácké pouště / Rudolský, Jiří, 1939- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 486-489, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanite eclogite from Beden in Central Rodope Mts., Bulgaria
Kyanite eclogites and high-Mg garnet pyroxenites from the Czech Bohemian Massif were originally formed as cumulative gabbros / Christy, A. G., Obata, M., Svojtka, Martin -- In: Japan Geoscience Union Meeting 2006. Conference Abstracts -- s. 104-104
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism / Dianiška, Ivan, Faryad, Shah Wali -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 4 (1992), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism / Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)