Listování
od 

Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 486-489, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanite eclogite from Beden in Central Rodope Mts., Bulgaria
Kyanite eclogites and high-Mg garnet pyroxenites from the Czech Bohemian Massif were originally formed as cumulative gabbros / Christy, A. G., Obata, M., Svojtka, Martin -- In: Japan Geoscience Union Meeting 2006. Conference Abstracts -- s. 104-104
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism / Dianiška, Ivan, Faryad, Shah Wali -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 4 (1992), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism / Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism / Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyanite pseudomorphs after andalusite from the Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 180-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují / Hruška, Jakub -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 8 (1999), s. 438-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyselé deště stále s námi / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Schwarz, O. -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 78, č. 6 (1999), 259
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kyselé deště stále s námi / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960-, Schwarz, Otakar -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Č. 6 (1999), s. 256-259, 288
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 9 (1996), s. 495-496
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 9 (1996), s. 495-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna. / Přichystal, Antonín -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů, -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2003 -- s. 22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kyselost rašelinišť na Šumavě / Skuhravý, Václav -- In: Šumava -- ISSN 0862-5160 -- Roč. 4 (1999), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost / Hruška, Jakub, Kopáček, Jiří -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 12, č. 5 (2005), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kyselý déšť stále s námi / Hruška, Jakub -- In: Ekolist -- ISSN 1211-5436 -- Č. 6 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kyslé oxidačné lúhovanie chalkopyritu pomocou ozónu / Havlík, Tomáš, Škrobian, Milan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 295-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)