Listování
od 

Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky / Abraham, Miloš, Baldík, Vít, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Hanžl, Pavel, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Novotný, Roman, Veleba, Bohumil -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu / Škvor, Vladimír -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Hladíková, Jana, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Šarbach, Michal -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 18-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru / Frolíková, Ivana, Jakeš, Petr, 1940-2005, Jelínek, Emil, 1943-, Mihaljevič, Martin, 1965-, Pačesová, Magdalena -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Latomeandridés (Scléractiniaires) du Crétacé supérieur de Boheme (République tcheque) / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- An. 69, no. 2 (1994), p. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)
The latteral line system of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) and the homologization of skull roof bones between tetrapods and fishes / Klembara, Jozef -- In: Palaeontographica. Abteilung A, Paläozoologie-Stratigraphie -- ISSN 0375-0442 -- Roč. 240, č. 1-3 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition / Čech, František, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1985, no. 3 (1988), p. 235-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Laub- und Nadelbäume : die Flora von Achldorf / Gregor, Hans-Joachim, Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Fossilien -- ISSN 0175-5021 -- Jg. 3, Nr. 4 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky / Krutský, Norbert -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 111-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Laube's Anteil an der Erforschung des nordböhmischen Tertiärs
Laube's geologische Karten
Laudatio for Gerhard Tischendorf / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Seltmann, Reimar -- In: IAGOD Newsletter (1993), p. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio for Gunnar Kautsky / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Sclar, Charles B. -- In: IAGOD Newsletter (1994), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio for Miroslav Štemprok / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Plimer, Ian R. -- In: IAGOD Newsletter (1993), p. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio to Owe Axelsson / Blaheta, Radim, Marek, I. -- In: Applications of Mathematics -- Roč. 50, č. 3 (2005), s. 179-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laudation for Jan Kutina / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav -- In: IAGOD Newsletter (1994), p. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav, Olšovský, Ludovít -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 1 (1993), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)