Listování
od 

Lösung der umgekehrten Aufgabe in der angew andten Gravimetrie / Peška, Pavel, Švancara, Jan -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Č. 22 (1988), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Lösungskonzept zur Wiedegutmachung der durch die Bergbautätigkeit in den Bezirken Ústí nad Labem und Karlovy Vary enstandenen ökologischen Schäden
Loucké kameny / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 99-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Louka / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Louka předčí prales : místa s velkou biodiverzitou najdeme i ve střední Evropě / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 21, č. 127 (2008), s. 26-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak / Lisá, Lenka, 1975-, Lisý, Pavel, 1960-, Valoch, Karel, 1920- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 9 (2009), s. 572-577
Zdroj: ČGS (UNM)
Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův / Horný, Radvan, 1932-, Vaněk, Stanislav, 1952- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 2 (2003), s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Lovecké výpravy a jejich vůdci na Blízkém východě. / Jůn, Libor, Jůnová Macková, Adéla (2009) -- In: Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století. -- ISBN 978-80-7277-429-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Lovětínská rokle / Vítek, Jan -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 5 (1987), s. 227-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Lovozerský alkalický masív / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Low-angle laser light scattering of kaolins / Gregorová, E., Havrda, Jiří, Kuneš, K., Pabst, Willi -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 44, no. 2-4 (2000), p. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Low-content zeolite-bearing raw materials from Nicaragua and their possible exploitation
Low-cost pitch-based CFRC / Gregor, Jiří, Hájek, M., Svítilová, Jaroslava -- In: Carbon and carbonaceous composite materials -- s. 3-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif / Broska, Igor, Holeczy, Daniel, Leichmann, Jaromír, Matula, Marek -- In: Uranium deposits : from their genesis to their environmental aspects : proceedings of the International Workshop organized by the Czech Group of the IAGOD, September 10-11, 2002 -- ISBN 80-7075-583-0 -- s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked C60 / Boháček, Zbyněk, Frank, Otakar, Hamplová, Věra, Jehlička, Jan, Juha, Libor, Pokorná, Zdena -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 43, č. 9 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C60 / Boháček, Zbyněk, Frank, Ota, Hamplová, Věra, Jehlička, Jan -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 43, č. 7.4.2005 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C.sub.60./sub.. / Boháček, Z., Frank, O., Hamplová, Věra, Jehlička, J., Juha, Libor, Pokorná, Zdeňka, Weishauptová, Zuzana -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 43, - (2005), s. 1909-1917
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems / Hoffmann, V., Jordanova, N., Kapička, Aleš, Knab, M., Petrovský, Eduard -- In: Environmental Geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 39, 3/4 (2000), s. 312-318
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems / Hoffmann, Viktor, Jordanova, Neli, Kapička, Aleš, Knab, M., Petrovský, Eduard -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 39, no. 3-4 (2000), p. 312-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Low-field variation of magnetic susceptibility and its effect on the anisotropy of magnetic susceptibility of rocks / Hrouda, František -- In: Geophysical journal international -- ISSN 0956-540X -- Vol. 150 (2002), p. 715-723
Zdroj: ČGS (UNM)