Listování
od 

Labe, řeka současnosti a budoucnosti / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 1 (1995), s. 44-44
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov / Medveď, Ján -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 249-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu / Boháč, Jan, Mašín, David, Trhlíková, Jana -- In: Konstrukce -- ISSN 1213-8762 -- Roč. 2009, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami / Boháč, Jan, Mašín, David, Trhlíková, Jana -- In: Zakládání staveb Brno 2008 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance / Císlerová, Milena, 1940-, Sněhota, Michal, 1975- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 1 (2005), s. 54-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN / Konečný, Pavel -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 125-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin / Boháč, Jan, Kořán, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 3 (2000), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference -- s. 197-202
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin / Venhodová, Daniela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní výzkum geokompozitů / Martinec, Petr, Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami / Dragan, Vladimír, Kolcov, A. V., Ponomarjov, A. V., Potužák, Zbyněk, Salov, B. G., Studený, Miroslav -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 60 (1982), s. 21-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin / Rudajev, Vladimír -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(93) (1994), s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 8, č. 4 (1999), s. 45-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007 -- S. 44-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratornoje vosproizvedenije podzemnoj gazifikacii uglja
Laboratórny výskum v speleológii / Košík, Miroslav, Tulis, Ján -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 145-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratory and constitutive model for a cemented clay
Laboratory ans constitutive model for cemented clay
Laboratory apparatus to measure porous material permeability / Brůha, P., Březina, M., Straková, Jarmila, Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 18(121) (2001), s. 75-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Laboratory approach to the study of elastic anisotropy on rock samples / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 151, 2/4 (1998), s. 619-629
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ