Listování
od 

Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava / Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 213-215
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laborerfahrungen mit Flusssedimentegüteüberwachung in ausgewählten Einzugsgebieten in der Tschechischen Republik
Laborsimulierung der unterirdischen Kohlenvergasung
Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption / Ciahotný, K., Prokeš, O. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C: Geoingenieurwesen -- Nr. 505 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku / Hynek, Alois -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 222-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce z hlediska ochrany přírody / Benda, Pavel, Marek, Jiří -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 210-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Labský důl Valley / Engel, Zbyněk, 1972- -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
L'acritarche ordovicien Frankea: quelques remarques critiques
Lacustrine carbonates of Ploužnice member, Stephanian C, Krkonoše Piedmont Basin
Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Mšec Member, Central and Western Bohemian basins) / Laurin, Jiří, Lojka, R., Matys Grygar, Tomáš, Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), s. 709-734
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Slaný Formation, central and western Bohemian basins) / Laurin, Jiří, Lojka, Richard, Matys Grygar, Tomáš, Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic / Blecha, Martin, Martínek, Karel -- In: GAEA heidelbergensis -- ISSN 0946-0535 -- Vol. 3 (1997), p. 229-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE / Prieto, Jerome, Reichenbacher, Bettina -- In: Palaeontographica. Abteilung A, Paläozoologie - Stratigraphie -- ISSN 0375-0442 -- Vol. 278, no. 1-6 (2006), p. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Lacustrine limestone horizons in Súĺov conglomerates of the Pružina area and their significance for geographical-tectonical evolution of the area
Lacustrine Successions in fault-bounded Basins: 1.Upper Anthracosia Shale (Lower Permian) of the North Sudetic Basin, sw. Poland / Mastalerz, Krzysztof -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 60, č. 1-4 (1990), s. 75-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Lada u Adršpachu / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 9 (1987), s. 562-564
Zdroj: ČGS (UNM)
The Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit - Recent State of Knowledge / Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 115-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr -- In: Ordovician news -- No. 13 (1996), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ladislav Zapletal šedesátníkem / Pokorný, Ota -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 89, č. 1 (1984), s. 52-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Lagerstätte des Granit Mysletice