Listování
od 

Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 37, č. 4 (2000), s. 699-704
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Laboratory study of elastic anisotropy on rock samples / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: International workshop Geodynamics of Lithosphere and Earth's Mantle. Programme. Abstracts -- s. nestr.
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A laboratory study of hard rock disintegration by high-pressure-water-trough bit / Sitek, Libor, Vala, M., Vašek, Jaroslav -- In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock -- s. 853-857
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks / Kroutilová, Irena, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard -- In: Underground space the 4th Dimension of Metropolises. Proceedings of the 33rd ITA-AITES World Tunnel congress -- S. 353-358
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory Testing of Chemical Grouts / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Tunnelling and Underground Space Technology -- Roč. 15, č. 2 (2000), s. 175-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory testing of the capilarry barrier / Pícha, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 48, no. 1-4 (2004), p. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř organické geochemie / Šimánek, Václav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 4 (1995), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř silikátové chemie / Šolc, Libor -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava / Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 213-215
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laborerfahrungen mit Flusssedimentegüteüberwachung in ausgewählten Einzugsgebieten in der Tschechischen Republik
Laborsimulierung der unterirdischen Kohlenvergasung
Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption / Ciahotný, K., Prokeš, O. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C: Geoingenieurwesen -- Nr. 505 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku / Hynek, Alois -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 222-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce z hlediska ochrany přírody / Benda, Pavel, Marek, Jiří -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 210-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Labský důl Valley / Engel, Zbyněk, 1972- -- In: VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide -- s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
L'acritarche ordovicien Frankea: quelques remarques critiques
Lacustrine carbonates of Ploužnice member, Stephanian C, Krkonoše Piedmont Basin
Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Mšec Member, Central and Western Bohemian basins) / Laurin, Jiří, Lojka, R., Matys Grygar, Tomáš, Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), s. 709-734
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Slaný Formation, central and western Bohemian basins) / Laurin, Jiří, Lojka, Richard, Matys Grygar, Tomáš, Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 85, č. 4 (2010), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)