Listování
od 

Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits / Polínková, K. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (2009), p. 367
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: AMIREG 2009 /3./ International Conference: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management -- S. 394-399
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Sitek, Libor, Zeleňák, Michal -- In: Nowoczesne metody eksploatacji wegla skal zwiezlych -- S. 26-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory-scale simulation of underground coal classification / Pragr, Pavel, Vydra, Jaroslav -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(85) (1992), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratory simulation of regelation cycle / Křížek, Marek, 1974-, Nyplová, Petra -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 37, č. 4 (2000), s. 699-704
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Laboratory study of elastic anisotropy on rock samples / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: International workshop Geodynamics of Lithosphere and Earth's Mantle. Programme. Abstracts -- s. nestr.
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A laboratory study of hard rock disintegration by high-pressure-water-trough bit / Sitek, Libor, Vala, M., Vašek, Jaroslav -- In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock -- s. 853-857
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks / Kroutilová, Irena, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard -- In: Underground space the 4th Dimension of Metropolises. Proceedings of the 33rd ITA-AITES World Tunnel congress -- S. 353-358
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory Testing of Chemical Grouts / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Tunnelling and Underground Space Technology -- Roč. 15, č. 2 (2000), s. 175-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratory testing of the capilarry barrier / Pícha, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 48, no. 1-4 (2004), p. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř organické geochemie / Šimánek, Václav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 4 (1995), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř silikátové chemie / Šolc, Libor -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava / Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 213-215
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laborerfahrungen mit Flusssedimentegüteüberwachung in ausgewählten Einzugsgebieten in der Tschechischen Republik
Laborsimulierung der unterirdischen Kohlenvergasung
Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption / Ciahotný, K., Prokeš, O. -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C: Geoingenieurwesen -- Nr. 505 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku / Hynek, Alois -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 222-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Labské pískovce z hlediska ochrany přírody / Benda, Pavel, Marek, Jiří -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 210-221
Zdroj: ČGS (UNM)