Listování
od 

Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing / Bezdička, Petr, Bláhová, Anna, Grygar, Tomáš, 1964-, Hradil, David, 1968-, Kadlec, Jaroslav, Oberhänsli, Hedi, Schnabl, Petr, Swann, George -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 250, no. 1-4 (2007), p. 50-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics / Elster, Josef, Komárek, Jiří, Nedbalová, Linda, Nývlt, Daniel -- In: Structure and function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Oct. 22-23, Book of Abstracts and Contributed Papers -- ISBN 978-80-210-4987-1 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
A lake in Western Bohemia dammed by a historic landslide / Heiland, J., Rybář, Jan -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 193-197
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lake Libišská tůň in nature reserve Černínovsko: Present state and anthropogenic disturbance of the oxbow lake´s ecosystem - an integrated limnological approach
Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production / , , Kopáček, J., Majer, Vladimír, Norton, S.A. -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production / Kopáček, Jiří, 1956-, Majer, Vladimír, Norton, Stephen A., Veselý, Josef -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Lake Victoria fish, the purposeful beaver, and the great relationship / Cílek, Václav -- In: "Is There a Purpose in Nature?"How to Navigate Between the Scylla of Mechanis, and Charybdis of Teleology -- s. 65-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lake Victoria Fish, the Purposeful Beaver, and the Great Relationship / Cílek, Václav -- In: Is there a Purpose in Nature? How to navigate between the Scylla of mechanism and the Charybdis of teleology -- s. 129-134
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lakes and water reservoirs in the Czech Republic / Hartvich, Filip, Pécs, Tibor, Šobr, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 2 (2004), s. 189-196
Zdroj: ČGS (UNM)
The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study / Břízová, Eva -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference -- ISBN 80-7036-198-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study / Břízová, Eva -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Lalokoploutvé ryby / Přikryl, Tomáš -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 6 (2013), s. 254-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamellorthoceras (Nautiloidea, Pallioceratida) from the Lower Devonian of Bohemia: a contribution to cameral mantle theory / Marek, Jaroslav -- In: Abstracts of the Geological Society of Australia (1st International Palaeontological Congress, 2002) -- ISSN 0729 011X -- Č. 68 (2002)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic / Dvořák, Zdeněk, Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 4 (1998), p. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky / Dvořák, Z., Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 277-280
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lamprofiry stefanskogo vozrasta v janovsko-artmanovsom antikinorii v Silezii
Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data / Awdankiewicz, Marek -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku / Dvořák, Jaroslav, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 36 (1982), s. 93-113, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis / Awdankiewicz, Marek -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Vol. 2 (2007), p. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)