Listování
od 

Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín / Havlíček, M., Kirchner, Karel -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 13-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Land use changes conditioned by landsliding in the Moravian Flysch Carpathians / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel -- In: Nature and Society in Regional Context -- s. 52-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Land use map / Koželuh, Miroslav -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 1993, 1-2 (1994), s. 27-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
On the Land Use Plan 5. Mineral resource exploitation
Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje / Martinec, Petr, 1942- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 6 (2009), s. 396-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Landek a geologie hornoslezské pánve / Martinec, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 6 (2009), s. 396-397
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Landek: new data on the ancient use of black coal and on mineral prospecting in Younger Palaeolith
Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu / Cílek, Václav, Jarošová, Lenka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 426-427
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu / Cílek, Václav, jr., Jarošová, Lenka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 426-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Landform Evolution in European Mountains (Variant.)
Landform evolution in mountain areas (Variant.)
Landforms of the eastern margin of the Podyjí National Park
Landforms of the nature Reserve "Hemže - Mýtkov"
Landforms of Weathering and Denudation of Lower Carboniferous Conglomerates in the Brama Lubawska (Lubawka Gate), Southern Poland
Landforms on serpentinites in North-West Moravia
Landpflanzen mit fakultativer Nodosität bereits im Devon / Paclt, Juraj -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- Nr. 9 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
"Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů / Hodgson, Robert A., Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 3-20
Zdroj: ČGS (UNM)
The Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract, Sudan / Cílek, Václav, Suková, L. -- In: Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology -- Roč. 3, č. 2 (2012), s. 189-201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Landscape and Geology between Marktredwitz and Sokolov
Landscape and geology between Marktredwitz und Sokolov