Listování
od 

Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Vol. 22 (1995), p. 87-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Late Wenlock acritarchs from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia) / Dufka, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 2 (1991), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Late zircons from the syenite mylonites from the Plešovice quarry, Blanský les granulites
Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts. / Engel, Zbyněk, 1972-, Jankovská, Vlasta, 1942-, Křížek, Marek, Treml, Václav, 1974- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 39, no. 1 (2004), p. 95-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Lateral transition from alluvial fans into lacustrine enviroment, a depositional model of the Upper Olivětín Member(Autunian) in the Bohemian part of the Intrasudetic basin
Lateral variation of lithospheric structure across the protogine zone, Southern Scandinavia - signs of a paleocontinental collision / Arvidsson, R., Babuška, Vladislav, Granet, M., Plomerová, Jaroslava, Poupinet, G., Šílený, Jan -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 14, Supplement 1 (1996), s. C67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lateral variations of anisotropic structure of lithosphere related to the Archaean Proterozoic paleosuture in Finland / Kouba, Daniel, Plomerová, Jaroslava -- In: SVEKALAPKO 2nd Workshop. An EUROPROBE project. Abstracts -- s. 63
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lateral variations of anisotropic structure of subcrustal lithosphere - a record of accretionary history of continents / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: SVEKALAPKO workshop. An EUROPROBE project. Abstracts -- s. 47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien) / Decker, Kurt, Hölzel, Monika, Strauss, P., Wagreich, Michael, Zámolyi, Andras -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve / Blecha, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 5 (1992), s. 347-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Lateritic weathering products on the Letovice Crystalline Complex
Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice) / Grygar, Tomáš, Nekovařík, Čestmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Eocene-Recent Megasequence AP11 / Buday, Tibor, 1913-, Jassim, Saad Z., 1945- -- In: Geology of Iraq -- ISBN 80-7028-287-8 -- s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France) / Kříž, Jiří -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Roč. 84, č. 1/2 (2004), 39
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 84, no. 1-2 (2004), p. 85-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Intrusions of Eisgarn Pluton (South Bohemia-Northern Waldviertel) / Breiter, Karel, 1956-, Scharbert, Susanna -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 141, no. 1 (1998), p. 25-37
Zdroj: ČGS (UNM)
The latest Ordovician Hirnantia Fauna (Brachiopoda) in time and space / Chen, Xu, Harper, David A. T., Rong, Jia-Yu -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 95, no. 3 (2002), p. 231-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic / Bergner, R., Frischbutter, Alexander, Hegner, P., Hofmann, J., Kröner, Alfred, Willner, A. P. -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 84, no. 3 (1995), p. 437-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Silurian Conodonts from Klonk, Czechoslovakia / Jeppsson, Lennart -- In: Geologica et palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Roč. 23 (1989), s. 21-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Silurian faunal extinctions caused by a supergreenhouse / Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Joachimski, Michael, Lehnert, Oliver, Meinhold, Guido, Paris, Florentin -- In: International Conference of the Geologische Vereinigung and Sediment, September 23-28, 2012, Hamburg, Germany, Abstract Volume -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)