Listování
od 

Lateral variations of anisotropic structure of subcrustal lithosphere - a record of accretionary history of continents / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: SVEKALAPKO workshop. An EUROPROBE project. Abstracts -- s. 47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien) / Decker, Kurt, Hölzel, Monika, Strauss, P., Wagreich, Michael, Zámolyi, Andras -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve / Blecha, Martin -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 5 (1992), s. 347-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Lateritic weathering products on the Letovice Crystalline Complex
Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice) / Grygar, Tomáš, Nekovařík, Čestmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Eocene-Recent Megasequence AP11 / Buday, Tibor, 1913-, Jassim, Saad Z., 1945- -- In: Geology of Iraq -- ISBN 80-7028-287-8 -- s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France) / Kříž, Jiří -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Roč. 84, č. 1/2 (2004), 39
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Latest Frasnian and earliest Famennian (Late Devonian) bivalves from the Montagne Noire (France) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 84, no. 1-2 (2004), p. 85-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Intrusions of Eisgarn Pluton (South Bohemia-Northern Waldviertel) / Breiter, Karel, 1956-, Scharbert, Susanna -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 141, no. 1 (1998), p. 25-37
Zdroj: ČGS (UNM)
The latest Ordovician Hirnantia Fauna (Brachiopoda) in time and space / Chen, Xu, Harper, David A. T., Rong, Jia-Yu -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 95, no. 3 (2002), p. 231-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic / Bergner, R., Frischbutter, Alexander, Hegner, P., Hofmann, J., Kröner, Alfred, Willner, A. P. -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 84, no. 3 (1995), p. 437-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Silurian Conodonts from Klonk, Czechoslovakia / Jeppsson, Lennart -- In: Geologica et palaeontologica -- ISSN 0072-1018 -- Roč. 23 (1989), s. 21-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Latest Silurian faunal extinctions caused by a supergreenhouse / Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Joachimski, Michael, Lehnert, Oliver, Meinhold, Guido, Paris, Florentin -- In: International Conference of the Geologische Vereinigung and Sediment, September 23-28, 2012, Hamburg, Germany, Abstract Volume -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A latest Silurian Supergreenhouse: the trigger for the Pridoli Transgrediens Extinction Event / Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Joachimski, Michael, Lehnert, Oliver, Meinhold, Guido -- In: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012 -- ISBN 978-0-646-57800-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky / Adamová, Marie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech / Mrázek, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 219-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky / Abraham, Miloš, Baldík, Vít, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Hanžl, Pavel, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Novotný, Roman, Veleba, Bohumil -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu / Škvor, Vladimír -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví / Drábek, Milan, Drábková, Eva, Hladíková, Jana, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Šarbach, Michal -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 18-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru / Frolíková, Ivana, Jakeš, Petr, 1940-2005, Jelínek, Emil, 1943-, Mihaljevič, Martin, 1965-, Pačesová, Magdalena -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)