Listování
od 

Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky / Krutský, Norbert -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 111-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Laube's Anteil an der Erforschung des nordböhmischen Tertiärs
Laube's geologische Karten
Laudatio for Gerhard Tischendorf / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Seltmann, Reimar -- In: IAGOD Newsletter (1993), p. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio for Gunnar Kautsky / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Sclar, Charles B. -- In: IAGOD Newsletter (1994), p. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio for Miroslav Štemprok / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Plimer, Ian R. -- In: IAGOD Newsletter (1993), p. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Laudatio to Owe Axelsson / Blaheta, Radim, Marek, I. -- In: Applications of Mathematics -- Roč. 50, č. 3 (2005), s. 179-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laudation for Jan Kutina / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav -- In: IAGOD Newsletter (1994), p. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav, Olšovský, Ludovít -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 1 (1993), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Launayite - a new mineral from the Dúbrava deposit (Low Tatras)
Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten / Lange, Jan-Michael -- In: Schriftenreihe für Geowissenschaften -- ISSN 0942-3443 -- Jg. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten / Lange, Jan-Michael -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavičky near Velké Meziříčí / Buriánek, David, Jiang, Shao Yong, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03 / Kociánová, Milena, 1951-, Spusta, Valerian, 1932-, Spusta, Valerian, 1980- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 5-86, 4 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98 / Kociánová, Milena, Spusta, Valerian -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 35 (1998), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba) / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays / Čapková, K., Janeba, D., Weiss, Zdeněk -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence / Janský, Jaromír, Lyon-Caen, H., Novotný, Oldřich, 1942-, Plicka, Vladimír, 1971- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 1 (2008), p. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)