Listování
od 

Laudation for Jan Kutina / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav -- In: IAGOD Newsletter (1994), p. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav, Olšovský, Ludovít -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 1 (1993), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Launayite - a new mineral from the Dúbrava deposit (Low Tatras)
Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten / Lange, Jan-Michael -- In: Schriftenreihe für Geowissenschaften -- ISSN 0942-3443 -- Jg. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten / Lange, Jan-Michael -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavičky near Velké Meziříčí / Buriánek, David, Jiang, Shao Yong, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03 / Kociánová, Milena, 1951-, Spusta, Valerian, 1932-, Spusta, Valerian, 1980- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 5-86, 4 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98 / Kociánová, Milena, Spusta, Valerian -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 35 (1998), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba) / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays / Čapková, K., Janeba, D., Weiss, Zdeněk -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence / Janský, Jaromír, Lyon-Caen, H., Novotný, Oldřich, 1942-, Plicka, Vladimír, 1971- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 1 (2008), p. 123-131
Zdroj: ČGS (UNM)
A layered moldavite from the Cheb Basin / Čada, M., Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXXVII -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Layered velocity models of the Western Bohemia region / Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 475-490
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí) / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 252-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Lazarus Ercker, sein Leben und Werk, insbesondere vor der Übersiedlung nach Böhmen
Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech / Weisbach, Werner -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)