Listování
od 

Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi / Horáček, I., Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- -, č. 1 (2004), s. 5-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz / Horáček, I., Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- -, č. 2 (2004), s. 50-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ledová jeskyně Naděje / Eliáš, Milan -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 2, č. 4 (1982), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovce na Svalbardu / Brázdil, Rudolf, 1951-, Konečný, Milan, Prošek, Pavel -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 7 (1989), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcová zahrada / Vilímek, Vít, 1959- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 12 (1988), s. 562-563
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcová zahrada v Luzernu / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 2 (1986), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcové obří hrnce / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 5 (1983), s. 198-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín) / Růžička, Miloš, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 37-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 36 (1999), s. 13-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledovcové souvky z oblasti Jesenicka a Osoblažska (Česká republika)
Ledové doby na Marsu : kdybych byl Marťan, tak radši žiji na Zemi / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 14-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ledové doby na Marsu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledové jevy na malých tocích / Macoun, Zdeněk, 1934-, Pondělíček, Václav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 3 (1997), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledové stalagmity: paradox zimní přírody? / Filippi, Michal -- In: Outdoor -- Roč. 8, č. 1 (2006), s. 50-51
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic / Kotásek, Pavel -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát / Létal, Aleš, Voženílek, Vít, 1965- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislative and economic aspects of protection and use of mineral deposits. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic. / Spurný, Libor, Synek, Evžen -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů / Šponar, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)