Listování
od 

Ledové doby na Marsu : kdybych byl Marťan, tak radši žiji na Zemi / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 14-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ledové doby na Marsu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledové jevy na malých tocích / Macoun, Zdeněk, 1934-, Pondělíček, Václav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 3 (1997), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ledové stalagmity: paradox zimní přírody? / Filippi, Michal -- In: Outdoor -- Roč. 8, č. 1 (2006), s. 50-51
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic / Kotásek, Pavel -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát / Létal, Aleš, Voženílek, Vít, 1965- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislative and economic aspects of protection and use of mineral deposits. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic. / Spurný, Libor, Synek, Evžen -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů / Šponar, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel, Rajchl, Josef, Rakouš, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 12 (2005), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice / Smotlacha, Oldřich -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 1-2 (1987), s. 1-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Lehre der Geowissenschaften einschlie3lich der Kristallographie an der Universität Wien im Zeitraum von 1787 bis 1848 / Pertlik, F., Ulrych, Jaromír -- In: Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich. 1, Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie. -- s. 53-54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848 / Pertlik, Franz, Ulrych, Jaromír -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 53 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) from the Klabava Formation (Ordovician, Barrandian) / Pek, Ilja, Smola, Martin -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 2 (1989), p. 195-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Leiagnostus ariel sp. nov. (Trilobita) z klabavského souvrství (ordovik, Barrandien)
Leitgeschiebestatistik glazifluvialer Sande und Kiese von Mníšek, Nordböhmen / Nývlt, Daniel -- In: Archiv für Geschiebekunde -- ISSN 0936-2967 -- Roč. 4, č. 1 (2003), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens / Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: Archiv für Geschiebekunde -- ISSN 0936-2967 -- Roč. 5, č. 1-5 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
?Leithakalk? limestones in the Lednice-Valtice area (southeast Moravia, Czech Republic): their occurrences and properties / Přikryl, Richard, Přikrylová, Jiřina (2004) -- In: Architectural and sculptural stone in cultural landscape -- ISBN 80-246-0918-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Leithakalk: the ornamental and building stone of Central Europe, an overview / Přikryl, Richard, Přikrylová, Jiřina, Rozgonyi, Nikoletta, Török, Ákos (2004) -- In: Dimension stone. New perspectives for a traditional building material -- ISBN 90 5809 675 0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija / Alfereva, Ja. O., Gramenickij, E. N., Ščekina, T. I. -- In: Petrologija -- ISSN 0869-5903 -- Vyp. 21, no. 5 (2013), s. 499-516
Zdroj: ČGS (UNM)