Listování
od 

Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov / Kovář, Josef Jan, Kuča, Martin, Nývltová Fišáková, Miriam, Přichystal, Antonín -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales -- ISSN 0323-0570 -- Roč. 91, č. 1 (2006), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Lenticular crystals of schorl in pegmatites from Horní Bory a Cyrilov
Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 1860-1804 -- Vol. 165, no. 2 (2014), p. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Lepidolit na Hradisku u Rožné / Brožek, Vlastimil, Dufek, Vladimír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi / Kolman, Blahoslav Jan, Starý, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi / Kolman, Jan Blahoslav, Starý, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Lepidolite discovery and mining in Rožná
Lepidolite from Přibyslavice near Čáslav, Czech Republic
Lepidolite occurrence in Rožná locality
Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda near Velké Meziříčí, western Moravia
A new lepidolite pegmatite from Sedlatice near Želetava, western Moravia
Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava / Novák, Milan, 1952-, Staněk, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Lepiota elaiophylla - a Lepiota with yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the similar L. xanthophylla
The Leporid Datum: a late Miocene biotic marker / Alexeeva, N., Anders, U., Angelone, Ch., Čermák, Stanislav, Erbaeva, M., Fladerer, F. A., Flynn, L. J., Kraatz, B., Ruedas, L. A., Ruf, I., Tomida, Y., Veitschegger, K., Winkler, A. J., Zhang, Z. -- In: Mammal Review -- Roč. 44, 3/4 (2014), s. 164-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů] / Rost, Rudolf, 1912-1999 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
The Leptoceratoidinae: small heteromorph ammonites from the Barremian / Vašíček, Zdeněk, Wiedmann, Jost -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 37, no. 1 (1994), p. 203-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Leptodactylid frogs in Europe / Lamaud, P., Roček, Zbyněk -- In: Abstracts of the Second World Congress of Herpetology -- s. 221
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides / Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján, Suk, Miloš -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians / Hovorka, Dušan, 1933-, Spišiak, Ján, Suk, Miloš, 1934- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 69-92
Zdroj: ČGS (UNM)