Listování
od 

Library of parallel PCG Solvers for Problems of geomechanics / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, Jiří -- In: Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters -- s. 388-398
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Library of the Czech geological survey and geological information
Libuše Češková / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Libyan bentonites - an international cooperation project
Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 - umisťování (1) / Cílek, Václav, Havlín Nováková, D., Štuller, J. -- In: Bezpečnost jaderné energie -- ISSN 1210-7085 -- Roč. 21, 5/6 (2013), s. 130-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The licensed exploration areas for natural flammamble gas retained in coal seams (CBM - Coal Bed Methane)held by a.s. OKD, DPB Paskov
Lichids Trochurus toernquisti (Gürich, 1901) and Platylichas (?) sp. from the Králův Dvůr Formation (Ashgillian) of the Prague Basin (Trilobita, Bohemia) / Kozák, Vladislav, Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 7 (2001), p. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Lid - příroda - politika / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 4 (2004), s. 97-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lidé a niagarské vodopády / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 13 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lidé z hor. Poslední ranou byl blahobyt / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 6, č. 40 (1995), s. 17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lidé zapomněli, proč má dům podezdívku [Rozhovor ] / Němeček, T. -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 53, č. 128 (2009), s. 9-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 3 (2004), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 1 (1999), s. 36-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 ( 206), s. 164-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Lidská společnost a nerostné suroviny / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 9-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska / Frantál, Bohumil, Klapka, P., Siwek, T. -- In: Sociologický časopis-Czech Sociological Review -- Roč. 48, č. 5 (2012), s. 833-857
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lidské kosti z jeskyně Kůlnička / Kuželka, Vítězslav, Nývltová Fišáková, Miriam (2002) -- In: Prehistorické jeskyně -- ISBN 80-86023-38-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Liear structures in the northern part of the Bohemian Massif
Liebig Company tresť z masa. Reklamní chronolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea v Praze / Rychlíková, Magdaléna -- In: Stolečku, prostři se. Strava jako interkulturní fenomén v muzeu -- ISBN 978-80-86611-29-7 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM