Listování
od 

Life strategies of the trilobite genus Scharyia Přibyl, 1946 (Proetacea, Scharyiidae) / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 3, no. 2 (1997), p. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Lifetime study of unidirectional Nicalon - polysiloxane composites at elevated temperatures / Glogar, Petr, Hvizdoš, P., Kolář, František, Rudnayová, E. -- In: Brittle Matrix Composites 6 -- s. 557-565
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lignite and environment / Koutník, I., Pekař, M., Sýkorová, Ivana -- In: EMEC 7. The book of abstracts -- S. 30-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lignite as a chemical raw material / Kaloč, Miroslav, Klučáková, Martina, 1970-, Pekař, Miloslav, 1962- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
The lignite deposits on Iceland from the perspective of the mining history
Lignite investigation in the Slovakian part of the Vienna Basin / Bartek, Vladimír, Jezný, Miroslav -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 353-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling / Tomek, Čestmír -- In: Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři / Adamec, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003 / Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace dolu Kohinoor / Procházka, Vladimír -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí / Truhlář, Otakar -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2001), s. 5-19, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky / Prečuch, Daniel, Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik / Adamec, Zdeněk, Daněk, Tomáš, Dvořáček, Jaroslav, 1949-, Grmela, Arnošt, Hudeček, Vlastimil, 1953-, Novotný, Karel, Podzemský, Kamil, Ryška, Vladislav, Slivka, Vladimír, 1953-, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 21-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích / Němec, Igor -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 10 (2006), s. 624-625
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území / Šimečková, Marcela -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 3, č. 11-12 (1995), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava / Beránek, Ctirad -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 246-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky / Čmejrek, Peter, Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení / Hlavinková, Pavlína, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 118 (1998), s. 5
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky / Čmejrek, Peter, Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2009), s. 10-14
Zdroj: ČGS (UNM)