Listování
od 

Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik / Adamec, Zdeněk, Daněk, Tomáš, Dvořáček, Jaroslav, 1949-, Grmela, Arnošt, Hudeček, Vlastimil, 1953-, Novotný, Karel, Podzemský, Kamil, Ryška, Vladislav, Slivka, Vladimír, 1953-, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 2 (2008), s. 21-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích / Němec, Igor -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 10 (2006), s. 624-625
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území / Šimečková, Marcela -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 3, č. 11-12 (1995), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava / Beránek, Ctirad -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 246-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky / Čmejrek, Peter, Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení / Hlavinková, Pavlína, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 118 (1998), s. 5
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky / Čmejrek, Peter, Varady, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2009), s. 10-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry / Drápal, Jaroslav, Slavík, Josef -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov / Kosina, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 7-8 (1987), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Likvidacija šachty Koginor
Limestone production and natural environment protection. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Limestone Quary near Dolní Albeřice / Hladil, Jindřich -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 80-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the Tertiary conglomerates near Chvalová village, southern Slovakia / Siblík, Miloš, Soták, J., Sýkora, M. -- In: Alpine evolution of the W. Carpathians and related areas; abstracts -- s. 43-44
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia / Siblík, Miloš, Soták, Ján, Sýkora, Milan -- In: Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. International conference held on the occasion of Centennial of Dimitrij Andrusov -- ISBN 80-85314-68-1 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
The limestones of Solnhofen
Limit characteristics of the sources of potential fields. Contemporary problems in gravimetry
Limitation of soils extent that are not suitable for laying into dump body Pastviny-Týn
Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic / Abrahám, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Müller, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic / Abrahám, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, 1947-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)