Listování
od 

Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika / Hrdinka, Tomáš -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 31 (2005), s. 5-10, 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších / Pošta, Petr -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 42 (2005), s. 55-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Limnologická studie Plešného jezera v letech 1994-1995
Limnologické poznatky o jezerech Wielki Staw a Mały Staw v Krkonoších
Limnologie a hydrochemismus v NPR Rejvíz / Janský, Bohumír, Oulehle, Filip (2003) -- In: Jezera České republiky -- ISBN 80-86561-05-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON / Fottová, Daniela, Kolaříková, Kateřina, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Traister, Elena -- In: Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti -- ISBN 978-80-254-4698-0 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Limnology and aquachemistry in NPR Rejvíz
Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake / Dargocká, Jaroslava, Kneslová, Petra, Stuchlík, Evžen -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Limnology of running waters at nine selected catchments of the GEOMON network
Limonit z Chvalovic u Znojma / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 362-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Limonite from Chvalovice near Znojmo
The limonite mineralization in Němčice karst
The limonitic mud-iron ores from the Gombasek Quarry, Slovakian Karst
Limonitová mineralizace v Němčickém krasu / Baldík, Vít, Buriánek, David, Novotný, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů / Cílek, Václav -- In: Svět v podzemí -- s. 40-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Rezek, Karel, Rojík, Petr, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře / Malý, Tomáš, 1978-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 224
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarit a brochantit ze Stříbra / Černý, Pavel, Osvald, Petr, Veselovský, František, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarite and brochantite from Bleigrund near Kraslice (Czech Republic)
Linear and circular structures of the Bohemian massif - comparison of satelite and geophysical data / Dornič, Ján, 1925-, Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Adv. Space Res. -- Vol. 4, no. 11 (1984), p. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)