Listování
od 

Limonitová mineralizace v Němčickém krasu / Baldík, Vít, Buriánek, David, Novotný, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů / Cílek, Václav -- In: Svět v podzemí -- s. 40-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Rezek, Karel, Rojík, Petr, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře / Malý, Tomáš, 1978-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 224
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarit a brochantit ze Stříbra / Černý, Pavel, Osvald, Petr, Veselovský, František, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Linarite and brochantite from Bleigrund near Kraslice (Czech Republic)
Linear and circular structures of the Bohemian massif - comparison of satelite and geophysical data / Dornič, Ján, 1925-, Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Adv. Space Res. -- Vol. 4, no. 11 (1984), p. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Linear and non-linear dividing marks in the West Carpathians identified by means of space images
Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction / Číž, R., Rudajev, Vladimír -- In: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 44, č. 3 (2007), s. 457-467
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Linear model of spatial variability of soil-water properties
Linear model of spatial variability of soil-water properties : II. applications
Linear structures in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif derived from geophysical data
Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data / Blížkovský, Milan, Mašín, Jan, Mátlová, Eva, Mitrenga, Pavel, Novotný, Antonín, Pokorný, Ladislav, Rejl, Luboš, 1940-, Šalanský, Karel -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Linear structures in the North Bohemian Basin
Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data / Blížkovský, Milan, Mašín, Jan, Mátlová, Eva, Mitrenga, Pavel, Novotný, Antonín, Pokorný, Ladislav, Rejl, Luboš, 1940-, Šalanský, Karel -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Linear system solvers based on space decompositions and parallel computations / Blaheta, Radim, Jakl, Ondřej, Starý, Jiří -- In: Engineering Mechanics = Inženýrská mechanika -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 439-454
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Lineare Erosion in der Gegend von Plasy
Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation / Behr, Hans-Jürgen, Gerler, J., Grosse, T., Heinrichs, T., Löffler, T., Reutel, Ch., Schmidt-Mumm, A., Welzel, B. -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- Nr. 3 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Linearized Inverse Approach to determination of the Explicit Form of Geoid Radius / Martinec, Zdeněk, Pěč, Karel -- In: Model Optimization in Exploration Geophysics 2: Proceedings of the 5th International Matematical Geophysics Seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 4-7, 1987 -- ISBN 3-528-06331-9 -- s. 199-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Lineárne a nelineárne rozhrania Západných Karpát, identifikované pomocou kozmických snímok / Feranec, Ján, Kvitkovič, Jozef, 1928- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 152-163
Zdroj: ČGS (UNM)