Listování
od 

Lithogenic thallium behavior in soils with different land use / Chrastný, Vladislav, Drahota, Petr, Grygar, Tomáš, Komárek, Michael, Mihaljevič, Martin, Vaněk, Aleš -- In: Journal of geochemical exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 102, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Lithogeochemical characteristics of the Hlinsko zone
Lithogeochemical methods / Breiter, Karel -- In: Geochemical prospecting methods and their environmental applications -- ISBN 80-7075-357-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithogeochemical methods / Breiter, Karel, 1956- -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 65-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithogeochemical prospecting for porfyry copper mineralization in the Štiavnické vrchy Mts.
Lithogeochemical research of Triassic sediments in Nízké Tatry (Low Tatra) Mts
Lithogeochemical study of the Teplice ryolite and gneiss complex in the Krupka Area
Lithogeographic map of Czech Republic
Lithologic-genetic complexes (zones) of solid and semi-solid rocks on the map sheet Nýřany
Lithologic predisposition, morphology, and spatial distribution of patterned ground above alpine timberline in the High Sudetes
Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia / Hladíková, Jana, Lintnerová, Otília, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 46, no. 3 (1995), p. 161-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 228
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Newsletters 2 of the IGCP Project 254 "Metalliferous black shales" -- s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithological and metamorphic development of carbonaceous formations in the Bohemian Massif / Křlbek, Bohdan -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia (1988), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole / Gilíková, H., Leichman, J., Mikuláš, Radek, Nehyba, S. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14, - (2002), s. 22-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14, č. 1 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Lithological and structural control on the relief of the Sudetes
Lithological, biofacial and geochemical characterization of the lower cretaceous pelagic carbonate sequence of mt. Butkov (Manín unit, western Carpathians) / Borza, Karol, Michalík, Jozef, 1946-, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 3 (1987), p. 323-348
Zdroj: ČGS (UNM)