Listování
od 

Litoeventy v české křídové pánvi / Skoček, Vladimír, 1934-, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 1 (1990), s. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny / Skoček, Vladimír, 1934-, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva) / Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 127-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory / Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 137-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska / Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části Karpatské předhlubně na základě reinterpreace karotážních dat.
Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve / Kužvartová, Anděla -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí / Zelenka, Přemysl -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 42 (1987), s. 89-112, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciaľnoje razvitije melovych otloženij v Prage i jejë okrestnostjach
Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy) / Magyar, Július -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 187-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny / Dubéciová, A., Karoli, S. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice) / Bábek, Ondřej, 1969-, Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek, Pluskalová, Jitka, Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv / Bábek, O., Lehotský, T., Mikuláš, Radek, Pluskalová, J., Zapletal, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 38-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Litofacies and biostratigraphical interpretations of pre-Neogene basement of boreholes Závod-79, 81, 84 (Vienna basin)
Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu / Borza, Karol, 1932-1985 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 625-638
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou) / Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch / Marsina, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 83-98
Zdroj: ČGS (UNM)