Listování
od 

Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části Karpatské předhlubně na základě reinterpreace karotážních dat.
Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve / Kužvartová, Anděla -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí / Zelenka, Přemysl -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 42 (1987), s. 89-112, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciaľnoje razvitije melovych otloženij v Prage i jejë okrestnostjach
Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy) / Magyar, Július -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 187-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny / Dubéciová, A., Karoli, S. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice) / Bábek, Ondřej, 1969-, Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek, Pluskalová, Jitka, Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv / Bábek, O., Lehotský, T., Mikuláš, Radek, Pluskalová, J., Zapletal, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 38-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Litofacies and biostratigraphical interpretations of pre-Neogene basement of boreholes Závod-79, 81, 84 (Vienna basin)
Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu / Borza, Karol, 1932-1985 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 625-638
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou) / Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch / Marsina, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 83-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí / Hauk, Jan, Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 33-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách / Martinský, Ladislav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 127-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky / Lomozová, Věra, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 25 (1983), s. 9-47, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochimičeskoje izučenije teplickogo riolita i gnejsovogo kompleksa v oblasti g. Krupka
Litogeografická mapa České republiky / Květ, Radan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Litohlavy Reservoir / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)