Listování
od 

Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu / Borza, Karol, 1932-1985 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 625-638
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou) / Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch / Marsina, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 83-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí / Hauk, Jan, Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 33-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách / Martinský, Ladislav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 127-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky / Lomozová, Věra, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 25 (1983), s. 9-47, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litogeochimičeskoje izučenije teplickogo riolita i gnejsovogo kompleksa v oblasti g. Krupka
Litogeografická mapa České republiky / Květ, Radan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Litohlavy Reservoir / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Litohlavy Resorvoir / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe) / Bromowicz, Jan, Górniak, Katarzyna -- In: Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego) -- Roč. 58, č. 3-4 (1988), s. 385-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka) / Ďurkovič, Tibor, Nemčok, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 39-51, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litological revision of Lower Cambrian clastics from borehole Měnín-1
Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve / Malecha, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5 / Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 3 (1991), s. 235-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 112, č. 4 (2007), s. 373-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor) / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre / Bujnovský, Alfonz, Gašpariková, Viera -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 9-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)