Listování
od 

Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów / Migoń, Piotr, Placek, Agnieszka -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 62, č. 1 (2014), s. 36-43, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko / Pašava, Jan, Schonlaub, H. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko) / Pašava, Jan, Schönlaub, Hans Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě / Helešicová, Kateřina, Pálenský, Peter, 1959-, Šikula, Jan, 1964- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze / Kycl, Petr, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze / Kycl, Petr, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 158-160, Příl. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Eliáš, Mojmír, Nehyba, Slavomír, Novák, Zdeněk, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (2000), s. 101-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Litologie sedimentů a složení stabilních izotopů organické hmoty z jádra z karu v Krkonoších, Česká republika
Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf / Žatečka, Petr -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 5 (1986), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov / Együd, Karol, Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 3 (1982), s. 221-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu / Řehánek, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 105-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav, Martinec, Petr -- In: 22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, M., Martinec, Petr -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum -- s. 34-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky / Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 239-249
Zdroj: ČGS (UNM)