Listování
od 

Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě / Helešicová, Kateřina, Pálenský, Peter, 1959-, Šikula, Jan, 1964- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze / Kycl, Petr, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze / Kycl, Petr, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 158-160, Příl. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Eliáš, Mojmír, Nehyba, Slavomír, Novák, Zdeněk, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (2000), s. 101-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Litologie sedimentů a složení stabilních izotopů organické hmoty z jádra z karu v Krkonoších, Česká republika
Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf / Žatečka, Petr -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 5 (1986), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov / Együd, Karol, Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 3 (1982), s. 221-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu / Řehánek, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 105-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav, Martinec, Petr -- In: 22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, M., Martinec, Petr -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum -- s. 34-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky / Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 239-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát / Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2 / Bujnovský, Alfonz, Karoli, Stanislav, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 33-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva) / Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 41-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva) / Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, 1931-, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 57-70, 5 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)