Listování
od 

Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf / Žatečka, Petr -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 5 (1986), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov / Együd, Karol, Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 3 (1982), s. 221-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu / Řehánek, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 105-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav, Martinec, Petr -- In: 22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve / Dopita, M., Martinec, Petr -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum -- s. 34-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky / Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 239-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát / Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2 / Bujnovský, Alfonz, Karoli, Stanislav, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 33-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva) / Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 41-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva) / Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej, 1931-, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 57-70, 5 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev) / Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily) / Kachlík, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek) / Eliáš, Mojmír, Pálenský, Peter, Růžička, Miloš, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) / Eliáš, Mojmír, Pálenský, Peter, Růžička, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)