Listování
od 

Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 57-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 235-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 3 (1994), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu / Együd, Karol, Zlocha, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul / Novák, Luboš -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska cínu Slavkovského lesa / Novák, Luboš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch / Jelen, Jiří -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska fonolitů v severních Čechách / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna / Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 169-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ložiska hnědého uhlí v Československu
Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu / Jiránek, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 185-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství / Brunnerová, Zdeňka -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie / Pokorný, Richard, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 266-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 376-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska měděných rud Džezkazgán / Hamet, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek / Češková, Libuše, 1932-1989 -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska nerostných surovin v České republice
Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech / Krutský, Norbert -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 109-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka / Čech, František -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 8 (1982), s. 1-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)