Listování
od 

Ložiska fonolitů v severních Čechách / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna / Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 169-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ložiska hnědého uhlí v Československu
Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu / Jiránek, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 185-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství / Brunnerová, Zdeňka -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie / Pokorný, Richard, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 266-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 376-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska měděných rud Džezkazgán / Hamet, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek / Češková, Libuše, 1932-1989 -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska nerostných surovin v České republice
Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech / Krutský, Norbert -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 109-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka / Čech, František -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 8 (1982), s. 1-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska plážových písků na východoafrických ostrovech
Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití / Kumpera, Otakar, 1932-1996, Strohalm, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska ropy a zemního plynu / Vaněček, M. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu / Rejchrt, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 208-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska / Štemprok, Miroslav -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 110-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm / Staněk, Stanislav, Wagner, Wolfgang -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti / Buchta, Štěpán, Dohnal, Kamil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 41, č. 1-2 (1996), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)