Listování
od 

Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech / Krutský, Norbert -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 109-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka / Čech, František -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 8 (1982), s. 1-147, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska plážových písků na východoafrických ostrovech
Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití / Kumpera, Otakar, 1932-1996, Strohalm, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska ropy a zemního plynu / Vaněček, M. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu / Rejchrt, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 208-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska / Štemprok, Miroslav -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 110-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm / Staněk, Stanislav, Wagner, Wolfgang -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti / Buchta, Štěpán, Dohnal, Kamil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 41, č. 1-2 (1996), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 249-262, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 143-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem / Rychtařík, Tomáš, Slezák, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990 / Kočárek, Eduard -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 1 (1995), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem / Rychtařík, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech / Starý, Jaromír, 1960- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-7, D 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách / Bouda, Aleš -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska zlata a jejich historická těžba / Večeřa, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 4 (1996), s. 350
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska zlata a jejich historická těžba (Variant.)
Ložiska zlata / Morávek, Petr, 1936- -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 31-46, příl. s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály / Kolesar, Peter, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)