Listování
od 

Ložisko Fe-rud Hraničná / Kašpar, Karel -- In: Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře -- s. 85-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 70-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 10 (2001), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko granátu Sangu, Zambie
Ložisko granitu Mysletice / Hašlar, Oldřich -- In: Výběr prací 10 -- s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž / Čada, Mojmír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 419-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína / Skokov, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo) / Drobníčková, Hana -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska / Jícha, Jan, Němec, Václav, Raus, Miroslav -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 51-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy / Večeřa, Josef -- In: TERRA. Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 7, č. 1 (2004), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku / Kratochvíla, Ladislav, Pavlík, Jan -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití / Punčochář, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Krásno - smutná kapitola z ochrany přírody / Wieser, Stanislav -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 2 (1987), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení / Špaček, Jaromír -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 147-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Křižanovice / Šura, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 348-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko) / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 41-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov / Hroncová, Zuzana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu / Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost) / Karel, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)