Listování
od 

Ložisko Křižanovice / Šura, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 348-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko) / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 41-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov / Hroncová, Zuzana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu / Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost) / Karel, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko tantalu Orlovka / Breiter, Karel, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Tsumeb v Namibii / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 32-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko uranu Nový Fojtov / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 435-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 357-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov / Špaček, Karel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitu Skalka u Aše / Chrt, Jiří, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 270-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu / Divinec, Ľubomír, Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kaličiaková, Elena, Kotulák, Peter, Repčiak, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 221-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu / Březina, Stanislav, Jurák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Tiouit v Maroku / Lobík, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 208-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře / Pertoldová, Jaroslava, Studničná, Blanka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 137-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století / Kužvart, Miloš, 1928- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002 / Jurák, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie v globalizovaném světě / Hak, Jaroslav, Kužvart, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)