Listování
od 

Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko uranu Nový Fojtov / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 435-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 357-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov / Špaček, Karel -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko wollastonitu Skalka u Aše / Chrt, Jiří, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 270-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu / Divinec, Ľubomír, Ďuďa, Rudolf, 1944-, Kaličiaková, Elena, Kotulák, Peter, Repčiak, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 221-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu / Březina, Stanislav, Jurák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Tiouit v Maroku / Lobík, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 208-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře / Pertoldová, Jaroslava, Studničná, Blanka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 137-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století / Kužvart, Miloš, 1928- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002 / Jurák, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková geologie v globalizovaném světě / Hak, Jaroslav, Kužvart, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie / Soldán, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 209-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě / Štemprok, Miroslav, 1933-, Vacek, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice / Nouza, Richard -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 105 (1986), s. 32-48, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia / Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa / Ondrejkovič, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 361-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná / Czedron, Jozef, Gottvald, Bohumír, Novák, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 26 (1982), s. 31-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)